White

Uudenlainen korttelikokonaisuus rakentuu Ouluun

Uudenlainen korttelikokonaisuus rakentuu Ouluun

MVH on valittu yhdessä kumppaninsa Rakennusurakointi S.Tikakoski Oy:n kanssa voittajaksi Oulun kaupungin järjestämässä julkisessa tontinluovutuskilpailussa koskien Kaijonharjun Lähimmäiskorttelia. Kaupungin asettama työryhmä arvioi Havas-nimellä annetun kilpailuehdotuksen vastaavan kaikista parhaiten kilpailussa asetettuihin laadullisiin tavoitteisiin. 

Kaupungin tavoitteena kilpailussa oli löytää fyysisesti ja toiminnallisesti uudenlaisia ideoita sekä ratkaisuja monipuolisen asuntorakenteen kehittämiseksi sekä asumisen ja palvelujen yhdistämiseksi. Tavoitteena oli lisäksi hakea sisältöä esitetylle Lähimmäiskorttelin käsitteelle, päivittää toimijoilta tieto tämän hetken asumisen ja sekoittuneiden toimintojen kortteleiden innovaatioista kansallisesti ja kansainvälisesti sekä nostaa asumista sekä yksityisiä ja julkisia palveluita sisältävä hybridikorttelikonsepti uudelle tasolle kilpailussa tuotetuilla luovilla ratkaisuilla sekä kytkemällä niihin lähimmäisajattelu.

Kortteliin tulee monipuolisesti eri-ikäisten asumista, yhdistäen palveluasumista, tavallista vuokra-asumista ja omistusasumista. Kortteliin tulee lisäksi sijoittumaan asukkaiden yhteistiloja, kaupallisten palvelujen liiketiloja, kaupungin kirjastopalveluita sekä nuorisotyön tiloja. Korttelin kokonaislaajuus uudisrakentamisen osalta on noin 12 000 kem2, asuntoja kokonaisuuteen on suunniteltu noin 160–190. Korttelin kilpailuaineisto on suunniteltu yhteistyössä MVH:n, Rakennusurakointi S.Tikakoski Oy:n ja Sweco Architects Oy:n kanssa.

 

MVH-Kiinteistöhallinnointi Oy

Kasarmikatu 36 (4. kerros)

00130 Helsinki

© 2021 Copyright MVH