Palvelutalossa tai -kodissa asuminen sopii kaikille, jotka kokevat olonsa kodissaan turvattomaksi tai yksinäiseksi. Asukkailla on oma asunto tai huone omine wc-tiloineen. Muita asukkaita tapaa yhteisissä harrastus-, oleskelu- ja ruokailutiloissa.

Asumisvaihtoehdot MVH:n taloissa

Hoiva-asumisen kevein muoto on tavallinen palveluasuminen. Tavallisessa palveluasumisessa pärjää henkilö, joka ei tarvitse runsasta hoivaa ympärivuorokautisesti. Palveluasuja tarvitsee kuitenkin omiin tarpeisiinsa sopivan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu puolestaan niille, jotka tarvitsevat paljon hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Tehostetun palveluasumisen taloissa hoivatoimijan henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti.