MVH laajentaa toimintaansa

Uusin kohteemme valmistui kesällä 2023 Somerolle. Kyseessä on kehitysvammaisten henkilöiden käytössä oleva, Ara-rahoitteinen asuntoja ja palvelutiloja sisältävä rakennus. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelupäällikkö Maiju Salonen arvioi kohdetta seuraavasti: Hanke lähti liikkeelle Somerolta esiin nousseen tarpeen myötä, sillä Somerolla ei ollut riittävästi asumispalvelun asiakaspaikkoja kehitysvammaisille henkilöille. Hanketta alettiin tässä vaiheessa suunnitella yhdessä MVH:n kanssa, kun aiempi yhteistyö oli sujunut mallikkaasti. Yksikköön muutti lopulta somerolaisia asukkaita, joista suurin osa pääsi ensimmäistä kertaa muuttamaan omilleen, pois lapsuudenkodistaan. Tarve oli siis selkeä ja siihen on pystytty yksikön valmistumisen myötä vastaamaan.  

Oma osallisuuteni hankkeessa oli toimia silloisen KTO:n edustajana. Itse olen tullut hankkeeseen mukaan keväällä 2022. Olen vastannut siitä, että asukkaiden tarpeet tulevat huomioiduksi hankkeen jokaisessa vaiheessa. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä MVH:n kanssa ja jokainen yksityiskohta hankkeessa on käyty yhdessä läpi, jotta tilat vastaavat todellisuudessa asiakkaidemme tarpeisiin aina tilaratkaisuista pintamateriaaleihin ja -valintoihin saakka.  

Rakennusprojekti oli osaltamme erittäin onnistunut. Toiveemme sekä tarpeemme kuultiin ja toivottuja muutoksia on toteutettu, jotta pääsimme yhdessä mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Lopputulos on osoittautunut erittäin onnistuneeksi, vaikka organisaatiomuutos hankkeen aikana aiheuttikin ajoittaisia haasteita. Uusi yksikkö tarjoaa meille nyt mahdollisuuden tuottaa palvelua hyvinvointialueen asukkaille, ja tilat tulevat palvelemaan meitä vuosikymmeniä eteenpäin. Rakennuksessa on huomioitu monikäyttöisyys, joten pystymme tuottamaan palvelua jatkossakin, vaikka asukkaidemme tarpeet muuttuisivat.