MVH mukana ideoimassa lähimmäiskorttelia Ouluun

MVH-Asunnot Oy on mukana konsortiossa Rakennusliike S.Tikakoski Oy:n ja Linja Arkkitehdit Oy:n kanssa, joka on jättänyt kilpailuehdotuksen Oulun kaupungin järjestämään lähimmäiskorttelin tontinluovutuskilpailuun. Kilpailussa on tarkoituksena hakea sisältöä lähimmäiskorttelin käsitteelle. Lisäksi lähtökohtana on nostaa asuntoja sekä yksityisiä, että julkisia palveluita sisältävä hybridikorttelikonsepti uudelle tasolle kilpailussa tuotetuilla luovilla ratkaisuilla, sekä kytkemällä niihin lähimmäisajattelu. Konsortiomme ehdotus on nimeltään Havas ja siihen voi käydä tutustumassa osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/lahimmaiskorttelin-tontinluovutuskilpailu