Ikääntyneet:

 • tehostetettu palveluasuminen
 • palveluasuminen
 • lue lisää ikäihmisten palveluasumisesta

Kehitysvammaiset:

 • tehostettu palveluasuminen
 • palveluasuminen
 • tukiasuminen ja -asunnot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat:

 • tehostettu palveluasuminen
 • palveluasuminen
 • tukiasuminen ja -asunnot

Lapset ja nuoret:

 • lastensuojelun ympärivuorokautista, tehostettua hoitoa antavia yksiköitä, joissa tukiasuntoja
 • päiväkodit ja varhaiskasvatuksen tilat