MVH mukana kehittämässä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Soiten ikääntyneiden asumista

MVH rakennuttaa Kaustiselle ikääntyneiden yhteisöllisen palveluasumisen talon. MVH:n omistukseen tulevan rakennuksen pääurakoitsija on Rakennusliike Sorvoja Oy. Ikääntyneiden tarvitsemat palvelut tuottaa hyvinvointialue Soite ja kohde on suunniteltu yhdessä hyvinvointialueen asiantuntijoiden kanssa.

Hyvinvointialueen palveluasumisen ja laitoshoidon palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma ja Perhonjokilaakson kotihoidon vastuualuejohtaja Karita Eteläperä kuvailevat kohteen merkitystä asiakkaille seuraavasti: Moni ikäihminen tuntee turvattomuutta ja yksinäisyyttä, myös täällä maaseudulla. Monen turvaverkosto on pienentynyt, esim. lapset ja muut läheiset ovat muuttaneet kauemmas asumaan. Etenkin talouskylillä naapuriin saattaa olla pitkäkin matka, eikä kontaktien saanti ole enää turvattua. Joidenkin ainoa keino päästä kyläilemään tai tapaamaan ystäviä, osallistumaan harrastuksiin tms. on lähteä taksilla jos omaa autoa tai ajolupaa ei syystä tai toisesta ole. Ja jos taksin käyttämiseen ei ole varaa, on iäkäs ihminen koko lailla yksin. Yhteisöllisen asumisen mahdollistaminen on todella hyvä vaihtoehto ikäihmisen asumiseen. Yhteisöllisen asumisen yksikkö sijaitsee lähellä palveluita, on lyhyt matka käydä esimerkiksi kaupassa tai kunnantoimistolla, eikä omaa autoa välttämättä tarvita. Yhteisöllisessä asumisessa voi kokoontua talon muiden asukkaiden kanssa vaikkapa harrastuksiin. Turvattomuus vähenee, koska naapurissa on aina joku. Asunnot ovat moderneja ja ne on suunniteltu ikäihmisten käyttöön turvallisiksi. Yhteisöllisessä asumisessa voi asua juuri niin itsenäisesti kuin haluaa, mutta saada ne palvelut esim. kotihoidolta mitä tarvitsee itsenäiseen asumiseen sekä kotona pärjäämiseen. 

 

Hyvinvointialueelle kevyemmän palvelun järjestäminen voidaan sanoa olevan jopa varhaista puuttumista. Yhteisöllinen asuminen tukee ikääntyvien kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jo pelkkä turvattomuus heikentää ikäihmisen mahdollisuuksia asua kotona pidempään. Ihminen kokonaisuus, johon vaikuttaa kaikki osa-alueet niin fyysinen kuin psyykkinen toinen toistaan tukien. Jos turvallisuudentuntua saadaan ikääntyvällä lisättyä, se todennäköisesti auttaa myös fyysisen kunnon ylläpysymisessä. Kun taas ikääntyneen kokonaiskunto pysyy parempana pidempään, se vähentää palveluntarvetta mikä taas tuo kokonaissäästöjä Hyvinvointialueelle. Mäkitalo-Rauma painottaa, että ennen kaikkea kuitenkin hyvinvointialueelle on tärkeää hyvinvoivat asukkaat!

 

Yhteistyötä MVH:n kanssa Mäkitalo-Rauma ja Eteläperä kiittää. Yhteistyö Soiten ja MVH:n kanssa on sujunut jouhevasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. On todella hyvä ja asiakasnäkökulmasta oikea tapa ottaa suunnitteluun mukaan ne tahot, jota asiakaspinnassa toimii. Suunnitteluvaiheessa on ollut tärkeää, että yhteisyötä tehdään kaikkien niiden tahojen kanssa, jota yhteisöllinen asuminen koskettaa. Tiedonkulku on ollut sujuvaa ja pienet muutoksetkin on otettu todella hyvin huomioon kaikki osapuolet huomioiden. Myös rakennustekniset asiat on selvinneet jokaiselle taholle palavereissa ja kaikki ovat ns. kartalla missä kohteen rakentamisen suhteen ollaan menossa.

 

 

Rakennuttamispäällikkö Jarmo Ruohola kuvaa MVH:n ajatusmallia näin: rakennutamme kiinteistöt omaan omistukseen, ja siksi panostammekin valinnoissa elinkaareltaan pitkäikäisiin ja laadukkaisiin materiaaleihin, sekä energiataloudellisuuteen taloteknisissä ratkaisuissa.  Molemmat hankkeet Kaustisen hankkeet toteutuvat mm. maalämmöllä, joissa asumisen mukavuutta tuo vesikiertoinen lattialämmitys. Lisäksi energiaomavaraisuutta lisäävät myös katoille asennettavat aurinkopaneelit.